חוזים עתידיים במסחר

מסחר בחוזים עתידיים הוא אסטרטגית השקעה מוכרת ופופולרית אשר מאפשרת לשוכרים רבים להעלות ספקולציות להשתמש בהן בכל הקשור לתנודות עתידיות במחירי נכסים שונים כגון סחורות, מטבעות, ועוד.

מסחר בחוזים עתידיים הוא מכשיר הנגזר ממוכנות צדדים שונים, קונים וספקים, למכור או לקנות סחורות במחיר קבוע מראש במועד מסוים בעתיד, כאשר התשלום על הסחורה יתבצע במועד מסירת הנכס.

מסחר בחוזים עתידים מאפשר לסוחרים ולמשקיעים הזדמנויות ואפשרויות שונות לייצר רווח מתנודות במחירי הסחורה מבלי להיות בעלי הנכס או הסחורה בפועל.

במאמר זה נספק מידע שיסייע להבין את המושג "חוזים עתידים". נסביר על סוגי החוזים העתידיים הקיימים ועל החשיבות שלהם בעולם הכלכלה, הספקולציות והגידור. כמו כן המאמר נרחיב על הקשר בין מסחר בחוזים עתידיים למסחר בבורסה. 

מהו חוזה עתידי למתחילים?

למתחילים בעולם ההשקעות והמסחר בבורסה, המושג חוזה עתידי הוא מושג חשוב שיש להכירו.

משמעותו של חוזה עתידי בכלליות היא הסכם בין שני צדדים, לרוב קונה וספק, לקנות או למכור נכסים או סחורות שונות במחיר קבוע מראש במועד שנקבע מראש לעתיד.

הנכס או הסחורה הנמכרים יכולים להיות טובות שונות כגון זהב, שמן, בקר, מוצרים חקלאיים נוספים, מכשירים פיננסיים כגון מניות או אגרות חוב, מטבעות ואפילו אינדקסים של שווקים. בקורס שוק ההון תלמדו כי חוזים עתידיים הם מוצר מעוגן בתקנון המבטיח כי לשני הצדדים העוסקים בקנייה ובמכירה יש מחויבויות ותנאים ברורים שבהם עליהם לעמוד כדי לבצע את עסקת המסחר בחוזה עתידי.

הקונה מחויב לשלם לספק של הסחורה את התמורה שלה הוא התחייב במועד שאליו התחייב, ובו נמסרת לידיו הסחורה.

למרות זאת, המוכר רשאי לבחור ולקבוע את מועד המסירה שבו יעביר את הסחורה לקונה ויקבל עליה תשלום, כאשר לרוב חודשי המסירה של הסחורות הנסחרות בחוזים עתידיים תואמים את התקופות בשנה שבה מחזור העסקים בסחורה הוא הריווחי ביותר.

חוזים עתידיים הם מכשיר אשר נסחר בבורסות שבהן קיימת רגולציה תמידית, ולכן הבורסה היא זו שאחראית על כך שהקונה אכן יקבל את הסחורה שלו בעוד שהמוכר יקבל את התמורה שלה הוא זכאי עבור מכירת הטובין.

על כן, הצדדים המקיימים את העסקה מתחייבים להתחייבויות ארוכות טווח, אך לא נוצר ביניהם כל קשר או היכרות. לכן, מסלקת הבורסה דורשת כתנאי לקיום עסקאות בחוזים עתידיים, הן מהקונים וכן המוכרים, להפקיד תשלומים מראש כדי להבטיח את קיום ההתחייבויות לצורך עירבון.

סכום הביטחונות הראשוניים שצריכים להיות מופקדים על ידי הקונים והמוכרים לרוב ינוע בין 5% ל-20% מהערך הכולל של החוזה.

לכן, חוזים עתידיים משרתים בבורסות ובשוק הכלכלה העולמי ככלי חיוני לניהול סיכונים ולביצוע השקעות מבוססות ספקולציות כלכליות.

מהם הסוגים השונים של חוזה עתידי

Future

זהו החוזה העתידי הסטנדרטי המורכב מתנאים קבועים כגון סוג הסחורה או הנכס, מחירו פר יחידה, כמות וכמו כן משך החוזה ותאריך החליפין העתידי.

חוזה זה נסחר בכל הבורסות, והסחורה הנסחרת בו יכולה להיות שונה ומגוונות ולכלול ניירות ערך, סחורות, מטבעות ועוד.

חוזים עתידיים נמצאים בשימוש לרוב על ידי ספקים, צרכנים או מתווכים לצורך גידור נגד אי יציבות פוטנציאלית של מחיר הסחורה בשוק.

על ידי קביעת מחיר הסחורה מראש ו"נעילת" המחיר, הצדדים אשר עוסקים בסחר בחוזים עתידיים יכולים להגן על עצמם מפני תנודות שליליות במחיר הסחורה בעתיד. למרות זאת, אם נרשמת ירידה במחיר מתחת לרמת הביטחונות הנדרשת לעמידה בתנאי החוזה, שני הצדדים מחויבים להפקיד כספים כדי להשלים את סכום הביטחונות בבורסה, או שעליהם יהיה לספוג את ההפסד באמצעות ביצוע פעולות מסחר שונות. 

Hedgers 

Hedgers, או מגדרים בשמם העיברי, הם משקיעים בשוק אשר משתמשים בחוזים עתידיים כדי להקל ולהמתיק את החשיפה של תיק ההשקעות שלהם לתנודות שונות במחירים.

לדוגמה, חקלאי המגדל חיטה יכול למכור חוזים עתידיים כדי להבטיח את מחירי הסחורה של היבול שלו לפני תקופת הקציר עצמה.

בצורה זו החקלאי ימנע מהפסד במקרה שהמחיר של החיטה בשוק ירד. מצד שני, יצרן מסוים יכול לקנות חוזים עתידיים כדי להבטיח מחיר קבוע לחומרים, כדי להגן על עצמו מפני עליית מחירים דווקא.

Forward

אומנם אלו חוזים אשר דומים מאוד לחוזים עתידיים, אך הם מוגדרים כסוג שונה מאחר ואלו הם לא חוזים עתידיים סטנדרטיים, והם נסחרים דווקא בחדרי העסקאות של הבנקים ולא בבורסה.

כמו כן חוזים אלו נתפרים לשני הצדדים בצורה אישית. משמע, לצד הקונה ולצד המוכר יש את האפשרות להתדיין בפרטיות ולהכיר האחד את השני בשביל ליצור את עסקת החוזה שתתאים להם ביותר.

על כן, חוזים אלו נחשבים לגמישים יותר מבחינת גודל וכמות הסחורות הנסחרות בו, וכמו כן תאריכי העסקאות והתנאים שלהן.

אבל חוסר הסטנדרטיות שבסוג חוזים אלו הופך אותם לעיתים לחוזים בעלי סיכונים גבוהים יותר ולחוזים פחות נגישים לסוחרים קמעונאיים.

Speculators

ספקולנטים הם סוחרים פרטיים שנכנסים לשוק המסחר בחוזים העתידיים במטרה להרוויח מתנודות המחירים בלבד. לסוחרים אלו אין אינטרס או עניין בסחורה מסוימת או בנכס אותו הם מרוויחים בעזרת החוזים אלא ביצירת הון משינוים ומתנודות צפויות במחיר הסחורות.

ספקולנטים צופים ומשערים תמיד כי הסיכונים שבהם יעמדו יהיו גבוהים ביותר מאחר וההפסדים והרוויחים שלהם מושפעים ישירות מתנודתיות השוק. הספקולנטים מספקים נזילות לשוק וממלאים תפקיד חשוב בהבטחת גילוי מחירים יעילים. 

מה הקשר בין חוזה עתידי לבין מסחר בבורסה?

בחור בחולצה מכופתרת ועניבה יושב ליד שולחן וחושב ברקע מסך בורסה

חוזים עתידיים קשורים ישירות למסחר בבורסה ומושפעים האחד מהשני בהתאמה. שוק ההון והבורסה משמשים לרוב כנכסים לחוזים עתידיים אשר מתירים למשקיעים לבצע ספקולציות על הכיוון העתידי של מחירי המניות.

לדוגמה, אינדקס מניות עתידיות מאפשר לסוחרים לקחת פוזיציות על ביצועים של מדד מניות ספציפי, כגון מדד ה-S&P500 או מדד דאו ג'ונס התעשייתי.

לכן הקשר שנוצר בין הבורסה למסחר בחוזים עתידיים הוא קשר של הפריה הדדית שמטיבה עם שני כלי המסחר בשוק ההון. חוזים עתידיים מספקים מכניזם למשקיעים אשר עוזר להם לגדר את חשיפתם לבורסה.

מגדרים יכולים להגן על הפורטפוליו של ההשקעות שלהם על ידי לקיחת פוזיציות קצרות בבורסה המבוססות על חוזים עתידיים על ידי הקלה על הפסדים פוטנציאליים כאשר השוק נמצא במגמות ירידה שליליות.

כמו כן, חוזים עתידיים תורמים להגדלת נזילות השוק בעזרת משיכת ספקולנטים אשר תורמים להגדלת נפח המסחר. ספקולנטים מעניקים עומק לשוק ההון באמצעות שיפור מגמת גילוי המחירים וביצוע עסקאות חליפין ללא תקלות.

השתתפותם של הספקולנטים במסחר בחוזים עתידיים בשוק ההון והבורסה מגשרת על הפערים בין קונים למוכרים ובכך מבטיחה שהמסחר בשוק ההון יישאר יעיל ואפקטיבי. 

השורה התחתונה

בחורה צעירה בגקט ורוד ומשקפי ראייה מחזיקה קרטון  עם ציור של גרף

מסחר בחוזים עתידיים מציע למשקיעים טווח רחב של אפשרויות להשתתף בשווקים שונים ולסחור בנכסים וטובין שונים, מטבעות, מניות וסחורת מגוונות.

לאנשים אשר מעוניינים להתחיל ולסחור בשוק ההון, הבנת הבסיס של מסחר בחוזים עתידיים הוא חיוני ויכול להניב רווחים מעולים למשקיעים אשר מעוניינים להרחיב את תחומי הידע שלהם ואת הפורטפוליו של תיק ההשקעות שלהם.

דילים סודיים ועדכונים על ירידות מחיר לזמן מוגבל: השאירו פרטים!

נשלח לכם רק תוכן איכותי!

שלומי מור
שלומי מור

שלומי הוא המומחה הכי גדול בישראל לכל מה שקשור לדירוגים, השוואות וסקירות של מוצרים. הוא אוהב לטייל בים (לא בשעות השיא - ג'ינג'י אחרי הכל), לבדוק גאדג'טים חדשים, ואת הכלב שלו רקסי.

נשמח לשמוע את דעתכם!

השארת תגובה

מייליסט
Logo
דילוג לתוכן